Translated Books

We continually collect and provide bibliographic information on overseas publications of Korean literature (translated into over 48 languages).

11 results
 • JEG VIL SPØRRE VINDEN
  Norwegian(Norsk) Book

  Nyberg Magdalena Kwak et al / Nyberg et al / 2009 / literature > Korean Literature > Complete Collection, Library > Complete Collection & Library (more than 2 writers)

  Poesi fra Korea under japansk okkupasjon i første halvdel av det 20. århundre, med fyldig etterord om Koreas språk, kultur og historie. Illustrert med kunst fra det 20. århundre. Gjendikteren sier: "Selv under slike harde tider klarer dikterne å få frem en følsomhet som løfter leseren opp i en annen sfære … Grunntonen i disse diktene er vakre, og vemod er alltid like om hjørnet." Source : https://www.dreyersforlag.no/jeg-vil-spoerre-vinden.5611681-335078.html

 • Puisi buat Rakyat Indonesia
  Indonesian(Bahasa Indonesia) Book Available

  Park In-Hwan et al / 박인환 et al / 2007 / literature > Korean Literature > Complete Collection, Library > Complete Collection & Library (more than 2 writers)

 • Flori de azalee
  Romanian(Română) Book Available

  Byun Yung-ro / 변영로 / 2000 / literature > Korean Literature > Korean Poetry > 20th century poetry > 1910-1945

 • Looking for the cow
  English(English) Book Available

  Han Yung Un et al / 한용운 et al / 1999 / literature > Korean Literature > Complete Collection, Library > Complete Collection & Library (more than 2 writers)

  This anthology of seventy-two poets covers the whole spectrum of Korean poetry in this century, with larger selections from the best-known poets, including Midang So Chung-Ju, Kim Sowol, and Kim Suyong. Many types of poetry, from the classical shijo to free-verse forms are represented. Many subjects are covered, from love and the love of nature, Buddhist and Confucian traditions, the search for transcendence (which is where the book's title comes from), and contemporary political poetry. Source : https://londonkoreanlinks.net/book_item/looking-for-the-cow-modern-korean-poetry/

 • КОСМОСЪТ НА ВОДНАТА КАПКА
  Bulgarian(български) Book Available

  Ким Су Воль et al / 김소월 et al / 1998 / literature > Korean Literature > Complete Collection, Library > Complete Collection & Library (more than 2 writers)

  Това е първата книга, която запознава българския читател с произведения на корейската литература, преведени на български от езика на оригинала. В нея са включени над сто стихотворения, които отразяват промените на естетическите нагласи в съвременната корейска поезия от началото на нашия век до днес. Представени са повече от 50 поети, родени до Освобождението на Корея през 1945. Сред тях изпъкват имената на най-известните корейски поети. Чхуе Нам-Сон е поетът, чиито стихотворения се считат за начало на съвременната корейска поезия. Той за първи път започва да използува теми и форми, които не се срещат в класическата поезия. Хан Йон-Ун търси истината за себе си и за положението на своята родина, потопен в будистката философия и лирика. Ким Со-Уол, вдъхновен от природата и фолклора, се изразява просто, прямо, завладяващо. Много от неговите стихотворения са се превърнали в едни от най-известните и любими песни в Корея. Юн Дон-Джу превръща своята съпротива в поезия, даваща глас на мъката по погубеното отечество. В нея има дързост, но няма злоба или призив за насилие. Со Джон-Джу използува скритите възможности на езика, от омайващия лиризъм до приземеността на разговорния дискурс. И Гуан-Су, Ким Ок, И Юк-Са, Пак Ту-Джин, И Сон-Сон... Някои са решени да станат гръмогласни свидетели на събитията от своето време. Други предпочитат да се вглъбят в миналото, да преоткриват традиционните ценности. Трети смело обогатяват творбите си под влиянието на западните тенденции. Една част от представените автори са не само големи поети, но и герои мъченици, които отдавна не са между живите. Друга част продължават да пишат и днес, влизайки в диалог с поети от най-младите поколения, родени след Освобождението, които са не по-малко интересни и със сигурност също заслужават внимание, което ще им бъде отдадено в един бъдещ проект. Имайки рядката възможност да се наслаждават на прекрасната корейска поезия в оригинал, преводачите подбираха и превеждаха в продължение на повече от две години тези стихотворения, за да споделят удоволствието си с българския читател. Тази среща с непознатата и недостъпна досега в България корейска литература се осъществява с любезното съдействие и финансовата подкрепа на Фондацията за корейска култура и изкуства - Сеул, на която преводачите изказват своята огромна и най-искрена благодарност. Source : https://aihama16.com/poeziya/5042-kosmost-na-vodnata-kapka-.html

 • Modern Korean Poetry
  English(English) Book

  Han Yung Un et al / 한용운 et al / 1994 / literature > Korean Literature > Complete Collection, Library > Complete Collection & Library (more than 2 writers)

  A companion volume to the Classical Korean Poetry, this anthology provides the reader a bird's eye view of modern, 20th century Korean poetry, thus completing the sampling of the Korean poetry beginning with the 12th century through the present.     http://www.amazon.ca/Modern-Korean-Poetry-Jaihiun-Kim/dp/0875730574/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438047134&sr=8-1&keywords=0875730574, 9780875730578

 • Contemporary Korean poetry
  English(English) Book Available

  Han Yung Un et al / 한용운 et al / 1994 / literature > Korean Literature > Complete Collection, Library > Complete Collection & Library (more than 2 writers)

  I have prepared this anthology with the aim of providing the reader with a bird's-eye view of modern Korean poetry, with its best sampling, from the 1920s to the 1980s, best in the sense that it represents the varied aspects of Korean poetry     Source: www.amazon.com/Contemporary-Korean-Poetry-Kim-Jaihuin/dp/0889625611

 • Poésie coréenne contemporaine
  French(Français) Book Available

  Kim Ok et al / 김억 et al / 1991 / literature > Korean Literature > Complete Collection, Library > Complete Collection & Library (more than 2 writers)

 • Best loved poems of Korea
  English(English) Book Available

  Byeon Yeongro / 변영로 / 1984 / literature > Korean Literature > Korean Poetry > 20th century poetry

  "Already a noted poet in his own right, Chang-soo Koh here translates some of the best-known modern Korean poetry for English readers. The poems were selected to give readers unfamiliar with Korean poetry a sense of their subject matter, themes and modes of expression. The volume also serves as an introduction to Chang-soo Koh, winner of the Korean Literature Translation Award and numerous other international awards."

 • The contemporary Korean poets
  English(English) Book

  Chang Manyŏng et al / 장만영 et al / 1980 / literature > Korean Literature > Complete Collection, Library > Complete Collection & Library (more than 2 writers)

  "Presents overall view of modern Korean poetry from 1920s to late 1960s by 64 representative poets." Translated edited with introduction by Kim Jaihiun. Source : https://londonkoreanlinks.net/book_item/the-contemporary-korean-poets-korean-poetry-since-1920/