Description

Bài học yêu thương từ hai kẻ khác loài

Gần đây, trong thời gian giãn cách xã hội vì COVID-19, tôi có đọc lại Chuyện con mèo dạy hải âu bay (Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn). Tác giả - nhà văn Chi-lê Luis Sepúlveda - dù đã mất giữa tháng Tư năm nay vì dịch bệnh, nhưng thông điệp yêu thương mà ông để lại trong tác phẩm của mình, vẫn còn nguyên giá trị.

News from Abroad (7)