Share
  • Book
  • Vietnamese

VĂN HỌC HÀN QUỖC THỄKỶ 20

Description

Những kiến thức cơ bản về văn học Hàn Quốc thế kỷ 20 được trình bày gọn ghẽ trong tập sách này - một tập sách bổ ích cho những ai quan tâm tới văn học và văn hóa Hàn Quốc, các sinh viên, giáo viên trong ngành Hàn Quốc học tại nước ngoài... Sách do Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc tổ chức biên soạn và là một phần trong dự án quảng bá văn học Hàn Quốc một cách chính thống ra nước ngoài. Bản tiếng Việt do Hoàng Hải Vân dịch.

 

 

Source: http://www.sachgiamgia.vn/index.php?option=com_books&Itemid=100&view=det...

Original Books (1)

E-Book (2)

Translated Books (11)

International Events (1)

Book Proposals (1)

LTI Korea Library Holdings