Translated Books

We continually collect and provide bibliographic information on overseas publications of Korean literature (translated into over 48 languages).

45 results
 • КОСМОСЪТ НА ВОДНАТА КАПКА
  Bulgarian(български) Book Available

  Kim Sowol et al / 김소월 et al / 1998 / -

  Това е първата книга, която запознава българския читател с произведения на корейската литература, преведени на български от езика на оригинала. В нея са включени над сто стихотворения, които отразяват промените на естетическите нагласи в съвременната корейска поезия от началото на нашия век до днес. Представени са повече от 50 поети, родени до Освобождението на Корея през 1945. Сред тях изпъкват имената на най-известните корейски поети. Чхуе Нам-Сон е поетът, чиито стихотворения се считат за начало на съвременната корейска поезия. Той за първи път започва да използува теми и форми, които не се срещат в класическата поезия. Хан Йон-Ун търси истината за себе си и за положението на своята родина, потопен в будистката философия и лирика. Ким Со-Уол, вдъхновен от природата и фолклора, се изразява просто, прямо, завладяващо. Много от неговите стихотворения са се превърнали в едни от най-известните и любими песни в Корея. Юн Дон-Джу превръща своята съпротива в поезия, даваща глас на мъката по погубеното отечество. В нея има дързост, но няма злоба или призив за насилие. Со Джон-Джу използува скритите възможности на езика, от омайващия лиризъм до приземеността на разговорния дискурс. И Гуан-Су, Ким Ок, И Юк-Са, Пак Ту-Джин, И Сон-Сон... Някои са решени да станат гръмогласни свидетели на събитията от своето време. Други предпочитат да се вглъбят в миналото, да преоткриват традиционните ценности. Трети смело обогатяват творбите си под влиянието на западните тенденции. Една част от представените автори са не само големи поети, но и герои мъченици, които отдавна не са между живите. Друга част продължават да пишат и днес, влизайки в диалог с поети от най-младите поколения, родени след Освобождението, които са не по-малко интересни и със сигурност също заслужават внимание, което ще им бъде отдадено в един бъдещ проект. Имайки рядката възможност да се наслаждават на прекрасната корейска поезия в оригинал, преводачите подбираха и превеждаха в продължение на повече от две години тези стихотворения, за да споделят удоволствието си с българския читател. Тази среща с непознатата и недостъпна досега в България корейска литература се осъществява с любезното съдействие и финансовата подкрепа на Фондацията за корейска култура и изкуства - Сеул, на която преводачите изказват своята огромна и най-искрена благодарност. Source : https://aihama16.com/poeziya/5042-kosmost-na-vodnata-kapka-.html

 • Traditional Korean verse since the 1900s
  English(English) Book Available

  Choe Nam-Seon et al / 최남선 et al / 1991 / KDC구분 > literature > Korean Literature > Complete Collection > Library > Complete Collection & Library (more than 2 writers)

 • The rainy spell and other Korean stories
  English(English) Book Available

  Yi Kwang-Su et al / 이광수 et al / 1983 / KDC구분 > literature > Korean Literature > Complete Collection > Library > Complete Collection & Library (more than 2 writers)

 • Modern Korean Short Stories and Plays
  English(English) Book Available

  Yi Kwang-su / 이광수 / 1970 / KDC구분 > literature > Korean Literature > Complete Collection > Library > Complete Collection & Library (more than 2 writers)

 • Moderne Koreanische Erzählungen
  German(Deutsch) Book Available

  Kim Dong-in et al / 김동인 et al / 1984 / KDC구분 > literature > Korean Literature > Complete Collection > Library > Complete Collection & Library (more than 2 writers)

 • 韩国现代文学作品选
  Chinese(汉语) Book Available

  Yun Yunjin et al / 윤윤진 et al / 2005 / KDC구분 > literature > Korean Literature > Complete Collection > Library > Complete Collection & Library (more than 2 writers)

  《韩国现代文学作品选》是“21世纪韩国语专业系列教材”之一。本书选取现代韩国语文学领域中36位代表作家的代表作品或节选。每篇作品选读后提供作者及背景介绍、思考练习题及文学常识。本书可作为韩国语专业高年级文学课教学用书,也可供社会上具有相当韩国语基础的文学爱好者作进修读物。 Source : https://book.douban.com/subject/1445869/

 • The rainy spell and other Korean stories
  English(English) Book Available

  Yi Kwang-Su et al / 이광수 et al / 1998 / KDC구분 > literature > Korean Literature > Complete Collection > Library > Complete Collection & Library (more than 2 writers)

  This anthology of short stories reflects the writers’ shared core experience of Korea’s trajectory from an inward-looking feudal state, through Japanese colony and battle-ground for the Korean War, to a modernizing society. Three stories have been added to the original edition. Source : https://londonkoreanlinks.net/book_item/the-rainy-spell-and-other-korean-stories/

 • Mujǒng
  English(English) Book Available

  Yi Kwang-su / 이광수 / 2005 / -

  The Imjin nok, or Record of the Black Dragon Year, is the first popular tale inspired by the Japanese invasion of Korea between 1592 and 1598. As a collection of folk narratives clustered around major events and characters, it exists in some forty manuscript and printed versions, long and short, in the vernacular and literary Chinese. Peter H. Lee provides the first accurate and readable translation of this cultural text in English.In the Introduction, Lee traces the rise of popular storytelling in late Chosen times, analyzes ten recurrent motifs shared by the most extant versions in the vernacular, and firsthand eyewitness accounts of Korean captives in Japan along with similar accounts of the war in the records of dream journeys and kasa poetry.

 • A Ready-Made Life
  English(English) Book Available

  Ch`ae Man-Sik et al / 채만식 et al / 1998 / -

  A Ready Made Life is the first volume of early modern Korean fiction to appear in English in the U.S. Written between 1921 and 1943, the sixteen stories are an excellent introduction to the riches of modern Korean fiction. They reveal a variety of settings, voices, styles, and thematic concerns, and the best of them, masterpieces written mainly in the mid-1930s, display an impressive artistic maturity. Included among these authors are Hwang Sun-won, modern Korea's greatest short story writer; Kim Tong-in, regarded by many as the author who best captures the essence of the Korean identity; Ch'ae Man-shik, a master of irony; Yi Sang, a prominent modernist; Kim Yu-jong, whose stories are marked by a unique blend of earthy humor and compassion; Yi Kwang-su and Kim Tong-ni, modernizers of the language of twentieth-century Korean fiction; and Yi Ki-yúng, Yi T'ae-jun, and Pak T'ae-won, three writers who migrated to North Korea shortly after Liberation in 1945 and whose works were subsequently banned in South Korea until democratization in the late 1980s. One way of reading the stories, all of which were written during the Japanese occupation, is that beneath their often oppressive and gloomy surface lies an anticolonial subtext. They can also be read as a collective record of a people whose life choices were severely restricted, not just by colonization, but by education (either too little or too much, as the title story shows) and by a highly structured society that had little tolerance for those who overstepped its boundaries. Life was unremittingly onerous for many Koreans during this period, whatever their social background. In the stories, educated city folk fare little better than farmers and laborers. https://www.abebooks.com/9780824820718/Ready-Made-Life-Early-Masters-Modern-0824820711/plp

 • AMOUR
  French(Français) Book Available

  Yi Kwang-Su et al / 이광수 / 2004 / KDC구분 > literature > Korean Literature > Korean Fiction > 20th century

  " LEE Kwang-Soo est comme une blessure qui s'aggrave chaque fois qu'on la touche ", dit la critique coréenne sur l'auteur de ce roman. Car, si cet écrivain a marqué l'histoire de la littérature de son pays, son comportement projaponais, dans une Corée sous occupation japonaise, a profondément meurtri la vie politique coréenne de la première partie du XXe, siècle. Amour est ici présenté pour la première fois aux lecteurs francophones. L'histoire implique trois personnages principaux : Bin AN, médecin-écrivain, Sounok SO qui l'aime sincèrement et Yang HO qui aime Sounok charnellement. Apparemment une relation d'amour triangulaire assez banale. Pourtant, la recherche, dans différentes sortes d'amour, d'une théorie sur la psychologie amoureuse à travers la réaction chimique du sang, ainsi que la description d'un amour " pur " platonique, proche du mysticisme et de la dévotion, nous plongent dans un univers poétique touchant et attachant.   Source: http://www.amazon.fr/Amour-Kwang-Sou-Lee/dp/2706816384