Translated Books

We continually collect and provide bibliographic information on overseas publications of Korean literature (translated into over 48 languages).

Vietnamese(Tiếng Việt) Book Available

Văn học cổ điển Hàn Quốc

About the Books

Author
Woo Han Yong
Co-Author
-
Translator
Dao Thi My Khanh,Đào Thị Mỹ Khanh
Publisher
NHà Xuất bản Văn hóa-Văn nghệ
Published Year
2009
Country
VIET NAM City : Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ
Classification

KDC구분 > literature > Korean Literature > Complete Collection > Library > Complete Collection and Selected Works in Chinese

Original Title
한국의 고전문학
Original Language

Korean(한국어)

Romanization of Original
Hangugui gojeonmunhang
ISBN
-
Page
456
Volume
The Series
1

About the Author

  • Woo Hanyong
  • Birth : - ~ Unknown
  • Occupation : Writer
  • First Name : Hanyong
  • Family Name : Woo
  • Korean Name : 우한용
  • ISNI : 0000000083790757
  • Works : 2
About the Original Work
More About the Original Work
Descriptions
  • Vietnamese(Tiếng Việt)

Văn học Hàn Quốc không phải là tài sản của các tác giả hay các nhà nghiên cứu mà là tài sản quý báu của tất cả những ai yêu thích môn văn học. Đặc biệt, văn học cổ điển có thể được xem là những bản báo cáo cho chúng ta, những người đang sống trong thời đại này, thấy được ý thức và lối sống của các bậc tiền nhân trong quá khứ. Chúng ta không thể tìm thấy được hiện thực cụ thể của những niềm vui, nỗi buồn ở bên ngoài tác phẩm. Đó là lý do mà văn học phải được tồn tại và phổ biến đến tất cả mọi người... Cuốn sách này không bình luận về văn học cổ điển mà nó chứa đựng những nhận thức về văn học. Văn học sử hay khái luận về văn học Hàn Quốc cũng chỉ giải thích về văn học chứ không tìm ra diện mạo của nền văn học Hàn Quốc. Vì thế chúng tôi muốn rời xa những thuật ngữ văn học, những thể loại văn học, hay những gì gắn liền với thời đại. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng khi thoát khỏi cái khung của lý luận văn học thì trái lại văn học cổ điển Hàn Quốc sẽ cho chúng ta thấy được một thế giới văn học đầy đủ nhất. Cuốn sách này chỉ bao gồm các tác phẩm và lời giải nghĩa về tác phẩm. Qua cuốn sách này, người đọc có thể thấy được toàn bộ diện mạo của nền văn học cổ điển Hàn Quốc..

 

 

source: http://songhuong.vn/module,product/file,detail/alias,van-hoc-co-dien-han-quoc-12429/index.html

LTI Korea Library Holdings1

No. Call No. Location Status Due Date
1 베트남 815 한국의-Khn c.2 LTI Korea Library Available -