Translated Books

We continually collect and provide bibliographic information on overseas publications of Korean literature (translated into over 48 languages).

Vietnamese(Tiếng Việt) Book Available

Thượng Hải - Tokyo - Hà Nội - Seoul Trong Văn Chương Đông Á Đầu Thế Kỷ XX

About the Books

Author
Pak Taewon , Lee Sang
Co-Author
-
Translator
Phan Thị Thu Hiền
Publisher
Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ
Published Year
2017
Country
VIET NAM City : hochimin
Classification

literature > Korean Literature > Korean Fiction

Original Title
상하이 - 도쿄 - 하노이 - 서울 20세기 초 동아시아 문학
Original Language

Korean(한국어)

Romanization of Original
Sanghai - dokyo - hanoi - seoul 20segi cho dongasia munhak
ISBN
9786046836858
Page
260
Volume

About the Author

  • Yi Sang
  • Birth : 1910 ~ 1937
  • Occupation : Novelist
  • First Name : Sang
  • Family Name : Yi
  • Korean Name : 이상
  • ISNI : 0000000358137117
  • Works : 58
About the Original Work
Descriptions(Languages 1)
  • Vietnamese(Tiếng Việt)

Thượng Hải - Tokyo - Hà Nội - Seoul Trong Văn Chương Đông Á Đầu Thế Kỷ XX

Thượng Hải - Tokyo - Hà Nội - Seoul Trong Văn Chương Đông A Đầu Thế Kỷ XX giới thiệu bốn thành phố nổi tiếng ở bốn nước Trung Quốc – Nhật Bản – Việt Nam – Korea qua những sáng tác văn xuôi tiêu biểu đầu thế kỷ XX. Thượng Hải – Tokyo – Hà Nội – Seoul, mỗi thành phố với cá tính riêng, độc đáo đồng thời lại chia sẻ những đặc điểm chung mang bản sắc của khu vực Đông Á đang chuyển mình sang hiện đại, có phần khác biệt với phương Tây cùng thời.

Thượng Hải - Tokyo - Hà Nội - Seoul Trong Văn Chương Đông A Đầu Thế Kỷ XX gom giữ những bức chân dung thành phố mang sự nhạy cảm đô thị, tâm huyết đô thị, lương tri đô thị của họ.

Không chỉ là văn chương, cuốn sách này dành cho những ai quan tâm đến ý nghĩa và bí ẩn của cuộc sống đô thị hiện đại phương Đông có thể đã được khải lộ qua hình ảnh Thượng Hải – Tokyo – Hà Nội – Seoul những năm đầu thế kỷ XX.

source: https://nhanvan.vn/products/thuong-hai-tokyo-ha-noi-seoul-trong-van-chuong-dong-a-dau-the-ky-xx

LTI Korea Library Holdings1

No. Call No. Location Status Due Date
1 베트남 813.82 박태원 상-이 LTI Korea Library Available -

Relevant Contents1