• Article
    • Vietnamese

    Yêu thương cả những người khác mình

    /
    August 5, 2020
    Bài học yêu thương từ hai kẻ khác loài Gần đây, trong thời gian giãn cách xã hội vì COVID-19, tôi có đọc lại Chuyện con mèo dạy hải âu bay (Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn). Tác giả - nhà văn Chi-lê Luis Sepúlveda - dù đã mất giữa tháng Tư năm nay vì dịch bệnh, nhưng thông điệp yêu thương mà...