• Book
  • Vietnamese
  • Available

  Kẻ Cắp Xe Đạp

  Vietnam
  / / /
  2020
  / Literature - Korean literature - Contemporary fiction
  Có thể coi tuyển tập Kẻ cắp xe đạp là một phiên bản “chicken soup for the soul” (truyện nuôi dưỡng tâm hồn) của Hàn Quốc. Cuốn sách này phù hợp với các bạn trẻ, và cả những người lớn giàu trải nghiệm...