• Article
  • Vietnamese

  Thân phận người ly hương trong tác phẩm của những nhà văn châu Á

  Vietnam
  / /
  June 15, 2019
  Trong 2 năm, 2017 - 2018, ba tiểu thuyết: "Đừng nói chúng ta không lợi quyền" (Trang Nguyễn dịch, Phương Nam Book và NXB Văn học, 2018), "Pachinko" (Nguyễn Bích Lan dịch, Phanbooks và NXB Phụ nữ, 2018) và "Thoát đến phương Tây" xuất bản vào những thời điểm gần kề nhau, cả 3 tác giả đều là người gốc...