• Hoàng hậu Inhyeon Truyện

    Vietnam
    / / /
    2018
    / Literature - Korean literature - Classics
    “Hoàng hậu In Hyeon truyện” là tác phẩm tiểu thuyết cung đình duy nhất trong lịch sử văn học Hàn Quốc. Nội dung của các dị bản tuy có khác nhau nhưng đều chủ yếu nói về một sự kiện lịch sử, đó là quá...