• Алсад бэдрэх зам мөрийн дуулал

    Mongolia
    / / /
    2017
    / Literature - Korean literature - Contemporary poetry
    Гу Өний шүлгийг сонгож унших гэдэг хаанаас нь ч шүүрч авсан урсгал уснаас аягаар утган авч буйтай адил хэрэг. Мөчир бүрт нахиа бүрт модны амь амьсгал сийлэгдээстэй байдаг хэдий ч өчүүхэн хэсгээр...