• Dành Cho Nỗi Nhớ

    Vietnam
    / / /
    2017
    / Literature - Korean literature - Contemporary fiction
    Theo bình luận của báo Kinh tế Seoul: “Thời đại đã thay đổi. Số người già tăng đột biến và không thể coi nhẹ trình độ cũng như tiềm năng kinh tế của đối tượng này. Việc tầng lớp thanh niên và trung...