• Book
  • Vietnamese
  • Available

  Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã

  Vietnam
  / / /
  2016
  / Literature - Korean literature - Contemporary essays
  Chen vai thích cánh để có một chỗ bám trên xe buýt giờ đi làm, nhích từng xentimét bánh xe trên đường lúc tan sở, quay cuồng với thi cử và tiến độ công việc, lu bù vướng mắc trong những mối quan hệ...