• No Image
  • Writer

  Chung Eun Im

  Professor
  / First Name:
  Eun Im
  / Family Name:
  Chung
  / ISNI:
 • Hoàng hậu Inhyeon Truyện

  Vietnam
  / / /
  2018
  / Literature - Korean literature - Classics
  “Hoàng hậu In Hyeon truyện” là tác phẩm tiểu thuyết cung đình duy nhất trong lịch sử văn học Hàn Quốc. Nội dung của các dị bản tuy có khác nhau nhưng đều chủ yếu nói về một sự kiện lịch sử, đó là quá...
  • Book
  • Vietnamese

  인현왕후전

  Republic of Korea
  / /
  2004
  / Literature - Korean literature - Classics

  Vietnamese : Hoàng hậu In Hyeon truyện: Bộ sách văn chương cung đình thời đại Triều TiênRights Sold