• Book
  • Japanese

  한국문화, 한눈에 보인다

  Republic of Korea
  / /
  2017
  / Social sciences - Social and cultural circumstances - Social and cultural circumstances in Korea

  Japanese : 一目で分かる韓国文化

 • LÝ LUÂN VỀ VĂN MINH ĐÔNG Á

  Vietnam
  / / /
  2015
  / History - Asia
  “Đông Á” là chủ đề không chỉ khu vực Đông Á mà cả thế giới đều đang tập trung hướng tới. Trong bối cảnh thời cuộc như vậy, Lí luận nền văn minh Đông Á có thể được coi là tài liệu vô cùng quý. Trước...
  • Book
  • Vietnamese
  • Available

  NHỮNG BÀI GIẢNG: VẶN HỌC HÀN QUỐC

  / /
  2010
  / Literature - Korean literature - Korean Literary History & Criticism
  Cuốn sách giới thiệu về văn học dân gian, văn học chữ Hán, thơ ca cổ điển, văn xuôi cổ điển, thơ ca cận đại, văn xuôi cận đại Source: http://lib.inas.gov.vn/111/view/46/S%C3%A1ch/1774/nhang-bai-giang...
 • Histoire de la littérature coréenne des origines à 1919 

  / /
  2002
  / Literature - Korean literature - Korean Literary History & Criticism
  Auteurs Cho Dong-il est professeur de littérature coréenne à l'université nationale de Seoul. Daniel Bouchez est directeur de recherche au CNRS et spécialisé dans l'étude de la littérature classique...
 • Interrelated issues in Korean, East Asian and world literature

  Republic of Korea
  / / /
  2006
  / Literature - History and criticism of literature
  To inform others of my discoveries and to find friends of common interests, I have traveled widely. I have attended many international academic conferences and given lectures frequently at foreign...
 • Korean Mask Dance

  / /
  2005
  / Arts
  An introductory volume for the Korean mask dance. In this book, the author's prime object is to relieve the mask dance from the tarnished reputation it suffers as a strange performance for curious...
 • 韩国文学论纲 

  / /
  2003
  / Literature - Korean literature - Korean Literary History & Criticism
  韩国国际交流财团财政支援项目