• ฮิโตะคะเกะ หญิงสาวผูวาดกลัวความสุข

    / /
    2007
    / Literature - Korean literature - Contemporary essays
    ฮิโตะคะเกะ เป็นเรื่องของการเรียนรู้ ที่จะมองโลกด้วยความหวัง แม้ว่าชีวิตที่ผ่านมาอาจต้องเผชิญกับความทุกข์โศกสาหัสเพียงใด ไม่ว่าชีวิตในปัจจุบันจะยังต้องพบกับความสับสน...