E-News

We provide news about Korean writers and works from all around the world.

Vietnamese(Tiếng Việt) Article

Tiểu thuyết "28": Niềm hy vọng trong đại dịch

About the Article

Article
https://nld.com.vn/van-nghe/tieu-thuyet-28-niem-hy-vong-trong-dai-dich-20200807211813365.htm
Journal
Người Lao Động
Issued Date
August 08, 2020
Page
-
Language
Vietnamese(Tiếng Việt)
Country
-
Book
-
Writer
Jeong You Jeong

About the Author

  • Jeong You Jeong
  • Birth : 1966 ~ Unknown
  • Occupation : Novelist
  • First Name : You Jeong
  • Family Name : Jeong
  • Korean Name : 정유정
  • ISNI : -
  • WORKS : 26
Descriptions - 1 Languages
  • Vietnamese(Tiếng Việt)

Tác giả Jeong You Jeong bày tỏ bà không chỉ viết tác phẩm này như là một tiểu thuyết về thảm họa mà còn là tiểu thuyết về "niềm hy vọng đối với loài người" Đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành, cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người trên toàn thế giới. Đã có nhiều tiểu thuyết dự cảm về dịch bệnh gây thảm họa toàn cầu, văn chương Hàn Quốc cũng đã có được cho mình một tác phẩm về đề tài này, đó là tiểu thuyết "28" của Jeong You Jeong (Kim Ngân dịch, Nhã Nam và NXB Hà Nội ấn hành 2020), một tiên báo về những mối hiểm họa mà con người phải đối mặt trong thế giới hiện đại.

Translated Books26 See more

Events4 See more

E-News119 See more