Description

Asiya xalqları ədəbiyyatı haqqında Azərbaycan oxucusunun təsəvvürü azdır, çünki Avropa ədəbiyyatından fərqli olaraq ədəbi mühitimiz Asiya xalqlarının ədəbiyyatına az maraq göstərir.

Bu tendensiya sovet dövründən bugünə qədər davam edir. Uzun müddət dünya ədəbiyyatı altında Avropa və Amerika ədəbiyyatı öyrənilib.

Bunun səbəblərindən biri də Asiya xalqlarının ədəbiyyatının az tərcümə olunmasıdır.

E-Book (26)

Translated Books (162)

News from Abroad (991)

International Events (21)

Report/Texts (20)