Share
  • Article
  • Vietnamese

[Giới thiệu sách hay] Sách hay tháng 8/2019

Description

NỤ CƯỜI CỦA SHOKO – CHOI EUN-YOUNG
Cuốn sách hay và thú vị này là câu chuyện về sự gặp gỡ và chia ly của hai nhân vật với quốc tịch khác nhau đi cùng với sự bất đồng về ngôn ngữ. Họ gặp nhau thông qua chương trình trao đổi học sinh trung học, Shoko từ Nhật đã đến trường cấp III ở Hàn Quốc của So Yoo và theo học tại đó một tuần, đồng thời sinh sống tại nhà So Yoo.

Translated Books (6)

News from Abroad (5)

Report/Texts (2)