Description

Trong 2 năm, 2017 - 2018, ba tiểu thuyết: "Đừng nói chúng ta không lợi quyền" (Trang Nguyễn dịch, Phương Nam Book và NXB Văn học, 2018), "Pachinko" (Nguyễn Bích Lan dịch, Phanbooks và NXB Phụ nữ, 2018) và "Thoát đến phương Tây" xuất bản vào những thời điểm gần kề nhau, cả 3 tác giả đều là người gốc Á: Madeleine Thien gốc Hoa (tên theo âm Hán Việt là Đặng Mẫn Linh); Min Jin Lee gốc Hàn còn Mohsin Hamid gốc Pakistan. Điểm chung nữa của cả 3 đều lựa chọn chủ đề di dân để triển khai trong tiểu thuyết của mình.

E-Book (3)

Translated Books (4)

News from Abroad (52)

Report/Texts (2)