Description

Để tạo cơ hội cho bạn đọc yêu văn chương và đặc biệt quan tâm đến nền văn học Hàn Quốc, NXB Trẻ đã phối hợp cùng Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc tổ chức chương trình “Giao lưu văn học Hàn Quốc – Việt Nam”, diễn ra lúc 9 giờ, chủ nhật, 18/11/2018 tại gian hàng NXB Trẻ, Đường sách TP. Hồ Chí Minh 

E-Book (2)

Translated Books (43)

News from Abroad (50)

International Events (12)

Report/Texts (13)