Share
 • Book
 • Czech

Zápisky za hranicí uvěřitelného

 • Author
  Im Pang et al.
  Jung Whan-kuk
 • Translator
 • Country
  Czech Republic
 • City
  Praha
 • Publisher
 • Published Year
  2018
 • Genre
  Literature - Korean literature - Classics

Description

Im Pangova sbírka patří do oblíbené kategorie „neuvěřitelných příběhů“, které potkáváme na dlouhé časové ose v Číně, Koreji i Japonsku. 
Jejich svět je otevřený, namíchaný z domácích i cizích myšlenkových proudů. Pohybujeme se v říši podsvětního krále Jamy, v říši blaženosti, na ostrovech nesmrtelných – a od všech nás oddělují jen nepatrné, překročitelné hranice. 
Toulají se v nich mágové, na denním pořádku jsou kouzla a zaříkávání, proměny a nesmrtelnost. 
Tento svět obývá obrovské množství nejrůznějších duchů a démonů, smrtelné následky může mít setkání s démony neštovic nebo tyfu, mladíky mohou zahubit lišky či divoké kočky. 
Ne všechny duchy lze uplatit, ukonejšit, a vyhnat nebo přeprat. Část příběhů má nestandardní postavy, vzteklé manželky, podivíny, excentriky. 
Nechybějí ani legendy o věrné a nekonečné lásce, koncipované podle domácího vkusu a konceptu čong, na který dnešní Korejci odkazují jako na svou nejtypičtější vlastnost.

 

Source URL : https://www.kosmas.cz/knihy/243097/zapisky-za-hranici-uveritelneho/

LTI Korea Library Holdings