Share
  • Book
  • Vietnamese

Món quà từ cánh chim - Gift of the bird

Description

Món quà từ cánh chim của tác giả Eun Hee-kyung miêu tả thật sinh động thế giới của người lớn cùng các bí mật của họ thông qua đôi mắt luôn-hiện-dấu-chấm-hỏi của nhân vật xưng “tôi” từ năm 1969 đến 1995. Nhân vật chính Kang Jin-hi, một người phụ nữ giữa tuổi 30, nhớ lại quãng đời của mình trong tâm trí của một bé gái mười hai tuổi với lời khẳng định ở đầu truyện: “Trở lại tuổi mười hai, tôi không cần phải lớn lên nữa.”

 

Source: https://www.nxbtre.com.vn/en/book/%EC%83%88%EC%9D%98-%EC%84%A0%EB%AC%BC-...

 

Original Books (1)

Library Catalogue (2)

E-Book (2)

Translated Books (42)

News from Abroad (51)

International Events (12)

Book Reviews (11)

Book Proposals (3)

Videos (2)

LTI Korea Library Holdings