Share
  • Publisher
  • Thailand

Typhoon Books

Introduction

ไต้ฝุ่น สตูดิโอ คือสำนักพิมพ์ขนาดย่อม เริ่มต้นจากการทำ สำนักหนังสือไต้ฝุ่น (Typhoon books) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เพื่อพิมพ์งานเขียนของ ปราบดา หยุ่น นอกจากนี้ ยังมีนักเขียนในสำนักท่านอื่นๆ เช่น ตั้ม-วิศุทธิ์ พรนิมิตร

หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2552 จัดตั้งสำนักพิมพ์ชื่อ ซันเดย์ อาฟเตอร์นูน (Sunday Afternoon) เพื่อพิมพ์หนังสือท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสำหรับผู้หญิง

 

Source: http://www.typhoonbooks.com/about