Share
  • Book
  • Polish

Struktura świadomości Koreańczyków

Description

Struktura świadomości Koreańczyków Lee Gyutae to zbiór ukazujących się w gazetach artykułów których tematem jest nieustannie zmieniające się w granicach świadomości historycznej środowisko socjalne a w szczególności struktura jego świadomości. Rozważane są tak naturalne komponenty i założenia jak na przykład głęboko zakorzeniona kultura konfucjańska męski szowinizm świadomość władzy czy zamknięty charakter Koreańczyków stawiających ponad wszystko więzy krwi i przynależność regionalną. Książka ta uznaje różnorodność i oryginalność czasów poprawnie je ocenia i formuje wartości według których należy postępować. Poszerza ona zakres wiedzy zawartej w podręcznikach o dodatkowy kontekst. Autor szukając korzeni Koreańczyków odkrywa źródła pochodzenia zdobyczy cywilizacyjnych a poprzez porównywanie koreańskiej kultury do kultur innych krajów sugeruje rozwiązanie kwestii wspólnego życia na tym świecie. Stanowi ona przewodnik dla osób pragnących zrozumieć Koreę i Koeańczyków. Lee Gyutae urodził się w 1933 r. w prowincji Północnej Jeolla. W 1959 r. został zatrudniony w redakcji gazety Chosun Ilbo gdzie obejmował takie stanowiska jak kierownik działu kulkturalnego kierownik działu społecznego oraz główny kierownik działu redakcyjnego. Od 1 marca 1983 r. pisał artykuły wstępne którymi zapoczątkował zakończony 23 lutego 2006 r. listem pożegnalnym do czytelników liczący łącznie 6 702 odcinki Kącik Lee Gyutae. Była to najdłużej wydawana seria w lokalnej prasie. Trzymając się swoich zasad ani razu w ciągu kilkudziesięciu lat nie złamał przyrzeczenia danego czytelnikom tworząc tym samym wspaniałe dziedzictwo wiernego dziennikarza.

 

Source: https://www.poczytaj.pl/ksiazka/struktura-lwiadomolci-korealczykalw-lee-...

Translated Books (1)

Book Proposals (1)

LTI Korea Library Holdings