Share
 • Book
 • Hungarian(Magyar)

우리들의 일그러진 영웅

 • Author
 • Country
  Republic of Korea
 • Publisher
 • Published Year
  2005
 • Genre
  Literature - Korean literature - Contemporary fiction

Title/Author/Genre

 •  

  Title: Torz hősünk Rights Sold

  Author: Yi Mun-yol

  Genre: kisregény

   

  LTI Korea staff: Hanmil Cho (hanmil@klti.or.kr / +82-2-6919-7745)

   

  The copyright of this title has been sold. (Translation and publication supported by LTI Korea)

Description

 • About the book

   

  A koreai író szatirikus elemeket is tartalmazó kisregénye a diktatúrák keletkezésének és bukásának folyamatát mutatja be egy vidéki kisváros elemi iskolájában történt eseményeken keresztül. A Liberális Párt zsarnoki és korrupt uralmának vége felé egy tizenkét éves szöuli kisfiú édesapját büntetésül vidékre helyezik. A család követi őt, és a gyerek egy elhanyagolt kisvárosi iskolába kerül. Felnőttként egyes szám első személyben meséli el a beiratkozást követő élményeit. Amikor romlott és a többieken zsarnokoskodó osztálytársa, az osztálybizalmiként tevékenykedő Om Szokte diktatórikus vezetési módszereivel szembesül, megrendül hite a korábban szilárdnak hitt erkölcsi világrendben, de megpróbál egymagában, osztálytársai megvetése ellenére ellenállni az erőszaknak. Amikor végül felismeri, hogy ellenállása hasztalan, ő is belesimul a rendszerbe, sőt annak előnyeit élvezi is. A cselekmény menetében váratlan fordulatot hoz egy új osztályfőnök érkezése. A demokráciát korábban nem ismerő közösségben az új tanár határozott intézkedései felülről vezérelt forradalomként hatnak, és Om Szokte zsarnoki rendszere összeomlik. A Szöulból jött kisfiú pontosan tudja, hogy diáktársainak többsége egyáltalán nem vágyott ilyen változásra, és az új osztályfőnök szigorú rendteremtése nélkül nem ismerték volna fel helyzetük tarthatatlanságát. Az osztályban csak a kudarcokon át vezető hosszú tanulási folyamat eredményeként jöhet létre az igazi közösséget teremtő demokrácia.

   

     Évekkel később felnőtt állampolgárként nehezen találja meg helyét az irracionálisnak tűnő világban, és néha azon kapja magát, hogy nosztalgiát érez az osztálybizalmi szilárd rendje iránt. A történet végén, amikor családjával nyaralni utazik, a vasútállomáson megpillantja a megbilincselt Om Szoktét, akit nyomozók kísérnek. Ekkor ismét eszébe jut a múlt: bár ő volt az osztályban egyedül, aki megpróbált ellenállni a bizalmi akaratának, felnőttként sem hagyja nyugodni annak a tudata, hogy sem őbenne, sem társaiban nem volt elég eltökéltség és kitartás a zsarnoki hatalom megdöntéséhez.

   

     A mű összetett személyiségként mutatja be a fővárosi elitiskolából érkezett diákot, és a mű igazi hőse tulajdonképpen nem a diktátorként viselkedő osztálybizalmi, hanem ő: vívódásain, önvizsgálatán keresztül a diktátor által megdolgozott alattvalói lelkület lélektanilag hiteles ábrázolását kapjuk. Ez a fajta írói módszer ráébreszti az olvasót arra, hogy mindannyian kerülhetünk ilyen megalázó, embertelen helyzetbe, és akkor választanunk kell nekünk is. Nem pusztán egy diktatúra allegorikus ábrázolásról van tehát szó, hanem valami többről, ami minden olvasóban kérdéseket és válaszokat vet fel: ez a kisregény koreai kirobbanó sikerének titka.

   

    Ez a kisregény az író politikai nézeteit tükröző azon alkotásai közé tartozik, amelyekben egy elbeszélő visszaidézi a múltat, így például: A császárért (Hvandzse’rul vihajo), A bivaly (Tulszo), Philon disznaja (Philon’ui tvedzsi), Napló a labirintusban (Miroildzsi), Kalepa ta kala (Khalleppha tha khalla). Az író állásfoglalása nem érvényesül közvetlenül, látszólag értéksemleges megközelítésre törekszik abban a reményben, hogy az olvasó képes lesz meghozni a helyes erkölcsi döntést. A Torz hősünk című kisregényben a koreai politikai élet allegorikus ábrázolását művészileg igen sikerültnek ítélte a kritika. A mű 1987-ben elnyerte a legtekintélyesebb koreai irodalmi díjat (Yi Sang-díj).

   

  About the author

   

  Yi Mun-yol 1948-ban született Kjongszang megyében, és a Szöul Egyetem Tanárképző Karán végzett. 1949-ben a Tonga Ilbo napilap tavaszi irodalmi pályázatán tűnt fel Új termés (Szehagok) című kisregényével. A Torz hősünk a már említett Yi Sang-díjon kívül a következő díjakat kapta Koreában: A Ma Írója-díj, Tongin Irodalmi-díj, Modern Irodalom-díj, Ho Am Művészeti-díj.

   

    Egyéb regényei: Az ifjúkor arcképe (Csolmün nar’üi cshoszang), Hősök ideje (Jongung side), Szöuli odüsszeia (Odiszea Szöul), A császárért (Hvangdzserül vihajo), Salamon énekei (A’ga). A koreai írók által kedvelt roman fleuve műfajában is alkotott: Határvidék (Pjong’gjong), A szárazföld vége (Terjuk’üi han). Rövidebb prózai művei: Yi Mun-yol összes elbeszélése és kisregénye 5 kötetben (Yimunyeol’csungdanphjon’ csondzsip, 5 kvon).  Egyéb prózai írásai: Elmélkedések (Szaszek), Kor és békétlenség (Side’va pulhva).

   

     Yi Mun-yol írói világában a személyes élettapasztalatok fontos szerepet játszanak: családjának meglepő fordulatokkal járó története sok művének a témája. Néhány ezek közül: Az ember fia (Szaram’üi adül), A császárért (Hvangdzserül vihajo), Aranyfőnix (Kümsidzso), Választás (Szonthek). Ezekben a regényekben a család viszontagságos története és az író egyéni sorsa pontosan leképezi a koreai modern történelem legfontosabb eseményeit. Az író kérdései, amelyekre választ keres: hagyomány és modernség ütközése, és az ország tragikus kettéosztottságának következményei. Az írót izgató kérdések egyben a koreai társadalmat nyugtalanító legfontosabb problémák is, és ezekre nincs egységes válasz. Az író ezekre a kérdésekre a hagyományokhoz ragaszkodó, konzervatívnak tűnő válaszokat ad, ezért vannak, akik maradinak és nőellenesnek látják. A Választás című regényét követő vita, a választási kampányokban vállalt szerepe, a szólásszabadsággal kapcsolatos vita táplálta ezeket a nézeteket. Mindazonáltal a műveiben felvetett problémák és azokkal kapcsolatos nézetei kétségtelenül a koreai társadalom megoldásra váró égető problémáit tükrözik. A koreai irodalmi közvéleményre gyakorolt hatása kezdettől fogva igen nagy, egy-egy művét követően dicséretek és elítélő vélemények sokasága lát napvilágot, ugyanakkor vitathatatlan, hogy neki van a legtöbb olvasója, és bírálói is elismerik, hogy napjainkban ő Korea legjelentősebb írója. A Torz hősünk angol, francia, német, orosz, spanyol, lengyel, olasz és más nyelveken jelent meg; összesen 20 ország 15 nyelvére lett lefordítva. 1992-ben filmváltozata is elkészült, a rendező: Pak Csongvon.

   

  About the translators

   

  Osváth Gábor (1946-) a Budapesti Gazdasági Főiskola docense és az ELTE Koreai Tanszékének megbízott előadója. Koreai nyelvet és irodalmat tanít. Mind Észak-, mind Dél-Koreában hosszabb időt töltött. Ő írta az első, két kötetes koreai nyelvkönyvet magyarok számára. Koreai műfordításai: Az öt barát intelme (koreai rövid versek, Terebess Kiadó: 2002), A tigris intelme (elbeszélések, Terebess Kiadó: 2006). Koreai nyelv és kultúra című tanulmánykötetében (Plurilingua Kiadó: 2006) és folyóiratokban koreai irodalomról szóló több tanulmánya jelent meg, amelyekben klasszikus és modern írók műveit elemzi saját fordításain keresztül.Anchor

   

  Kim Pál (1959-) a budapesti Corvinus Egyetemen doktoranduszként gazdasági szociológia szakot végzett. Jelenleg a Szedzsong Nyelviskola megbízott tanáraként koreai nyelvet tanít két magyar gimnáziumban (József Attila és a Kőrös Csoma Sándor Gimnázium). 2001–2002 között koreai nyelvtanár volt az ELTE Belső-Ázsiai Tanszékén. 1989 óta él Magyarországon mint koreai keresztény misszionárius. Magyar felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hivatalos fordítója és tolmácsa.  

   

  Media Response/Awards Received

   

  Az író Torz hősünk című regénye, valamint angolul és más világnyelveken megjelent egyéb művei földünk egyik távoli sarkáról lebbentik fel a fátylat. Ezekből a művekből kiviláglik, hogy arrafelé is létezik az általános emberi probléma: a gyengeség. Korunk fontos írójának ez a műve engem magával ragadott.

  Salman Rushdie (indiai születésű brit író)

   

  Az abszolút hatalom világáról szóló, filozófiai mélységű elemzés. Olyan tükör, amely a zsarnok és a zsarnokságot elszenvedők közötti viszony milyenségét mutatja meg a címszereplő által uralt gyermekközösségben.

  Nouvelle Observateur

   

  Igazi drágakő ez a mű, amely az utolsó lapig varázslatos erővel ragad magával, és mély töprengésre készteti az olvasót.

  Le Monde

   

  A Torz hősünk című regény a főhős elemi iskolai élményei alapján a becsületes egyén és a zsarnoki vezető által irányított közösség közötti konfliktust tárja fel rendkívüli megjelenítő erővel.

  Yi Thae-dong

  Kritikus

   

Translated Books (79)

News from Abroad (61)