Share
  • Book
  • Vietnamese

CỬU VÂN MỘNG : Giấc Mơ Chín Tầng Mây

Description

Sau loạn giặc Hồ năm Bính Tí (1637), xã hội Jo Seon tuy đã ổn định trở lại, chiến tranh chấm dứt nhưng cuộc sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trước đống hoang tàn đổ nát sau cuộc chiến, triều đình Jo Seon đáng lý ra phải tập trung kiến thiết lại đất nước, song, nhà vua cùng một số gian thần chỉ lo chuyện xây dựng đền đài, luận công ban thưởng và hưởng thụ. Trước thực tế đó, các quan trung thần ra sức can ngăn nhà vua và tìm cách chống lại bọn gian thần. Kim Man Chung là một nhân vật quan trọng của phái chính nghĩa và đã mang hết tâm sức của mình để phụng sự đất nước, đẩy lùi các thế lực đen tối. Bởi tính cuơng trực nên ông gặp họa và bị lưu đầy biệt xứ. Tuy vậy, hai chữ Trung và Hiếu, hai ý niệm cao nhất của Nho giáo vẫn hiển hiện trong tâm trí ông và đã được ông thể hiện qua các hàng chữ, tạo ra những tiểu thuyết để đời của Jo Seon trong quá khứ và Hàn Quốc ngày nay, Dưới đây xin được viết đôi dòng về cuộc đời và tác phẩm của Kim Man Chung

 

Original Books (1)

Library Catalogue (4)

E-Book (2)

Translated Books (31)

News from Abroad (8)

Book Reviews (2)

LTI Korea Library Holdings