E-News

We provide news about Korean writers and works from all around the world.

Azerbaijani(Azərbaycan dili) Article

Koreya nəsrindən iki nümunə haqqında qeydlər - Bədirxan Əhmədovun yazısı

About the Article

Article
https://www.bakupost.az/koreya-nesrinden-iki-numune-haqqinda-qeydler
Journal
BakuPost
Issued Date
September 19, 2019
Page
-
Language
Azerbaijani(Azərbaycan dili)
Country
AZERBAIJAN
City
-
Book
Anam sənə əmanət
Writer
Shin Kyung-sook , Han Kang
Translator
Rəfail Babazadə

About the Author

  • Han Kang
  • Birth : 1970 ~ -
  • Occupation : Novelist
  • First Name : Kang
  • Family Name : Han
  • Korean Name : 한강
  • ISNI : 0000000054537103
  • Works : 94
Descriptions - 1 Languages
  • Azerbaijani(Azərbaycan dili)

Asiya xalqları ədəbiyyatı haqqında Azərbaycan oxucusunun təsəvvürü azdır, çünki Avropa ədəbiyyatından fərqli olaraq ədəbi mühitimiz Asiya xalqlarının ədəbiyyatına az maraq göstərir. Bu tendensiya sovet dövründən bugünə qədər davam edir. Uzun müddət dünya ədəbiyyatı altında Avropa və Amerika ədəbiyyatı öyrənilib. Bunun səbəblərindən biri də Asiya xalqlarının ədəbiyyatının az tərcümə olunmasıdır.

Translated Books197 See More

E-News1227 See More