• Book
  • Vietnamese

  Tôi Của Mùa Hè Năm Ấy

  Vietnam
  / / /
  2017
  / Literature - Korean literature - Contemporary fiction
  Tình yêu luôn là một câu chuyện khó đoán định. Ai bên ai, không chỉ vì sự cố gắng, sự yêu thích của bản thân, vì lòng người mà quyết định được. Đôi lúc, tất cả đều phải nhờ vào duyên số, vào ông trời...