Description

An Introduction of Jeong You-Jeong's <28> : Top 10 books for Halloween 2018

 

Quy mô, tàn khốc, đôi lúc đẩy giới hạn chịu đựng của người đọc lên tới cực điểm - với “28”, Jeong You-Jeong khẳng định ngòi bút uy lực ủa mình khi không ngừng tiến sâu khấm phá những góc khuất khó lường ở con người.

E-Book (2)

Translated Books (12)

News from Abroad (53)

International Events (3)

Report/Texts (4)