Share
 • Videos
 • Vietnamese

Book trailer "Khám phá thiết kế đô thị Hàn Quốc"

 • Provider
  Studio TKpro
 • Issued Date
  May 26, 2018
 • Running TIme
  2:55

Description

BOOK TRAILER "KHÁM PHÁ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ HÀN QUỐC"
(EXPLORATION OF KOREAN URBAN DESIGN)

Translated Books (2)