Description

Nhà thơ Ko Un không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc mà còn nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã có 2 lần xuất bản tác phẩm của ông trong đó tập thơ “Vạn đời người” được ấn hành năm 2016. Cuộc gặp gỡ nhà thơ Ko Un và ra mắt tập thơ “Vạn đời người” là dịp để giới thiệu về cuộc đời, sáng tác của nhà thơ Ko Un; nghe các nhà thơ, nhà văn chia sẻ cảm nhận về thơ Ko Un cũng như cuốn “Vạn đời người”. Tại đây, người yêu thơ Ko Un cũng được nghe tác giả đọc thơ, chia sẻ quan niệm về thi ca, cuộc sống. 

 

E-Book (3)

Translated Books (91)

News from Abroad (117)

International Events (16)

Report/Texts (10)