Share
  • Report/Text
  • Korean

한국고전 심포지엄

Contents

3 | 한국 고전문학의 이해-구비문학 중 ‘설화’를 중심으로
최원오(광주교육대학교 국어교육과 교수)
14 | Tìm hiểu văn học cổ điển Hàn Quốc
-thể loạiseolhwa trong văn học truyền miệng
GS. Choi Wonoh (Khoa Giáo dục Tiếng Hàn Đại học Sư phạm Gwangju)

 

25 | 춘향전과 취교전의 서사구조 비교 연구
전 티 빅 프영 (하노이국립대학교 외국어대학 한국어 및 한국문화 학부)
40 | So sánh cấu trúc tự sự của Truyện Xuân Hương và Truyện Kiều
Trần Thị Bích Phượng (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

53 | 베트남에서의 한국 고전 문학 번역(도)서
응웬 아인 응언(Phu nu 출판사. 문학편집장)
60 | SÁCH DỊCH VĂN HỌC CỔ HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM
Nguyễn Ánh Ngân (Trưởng phòng biên tập Văn học, Nxb. Phụ Nữ)